Ana sayfa SAĞLIK Hamilelikte Antidepresan Kullanmak Tehlikeli Midir?

Hamilelikte Antidepresan Kullanmak Tehlikeli Midir?

hamilelikte-antidepresan-kullanmak

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, araştırmacılar hamilelik sırasında antidepresan kullanmanın – özellikle duloksetin – doğmamış çocuk için güvenli olup olmadığını incelediler.

Duloksetin, ağrı, depresyon ve anksiyete gibi birçok durumu ve rahatsızlığı tedavi etmek için kullanılabilen bir ilaçtır. Hamile kadınlar genellikle bunlardan bir veya daha fazlasından muzdariptir. Birçok kullanımı arasında, duloksetin bir antidepresan olarak hizmet edebilir ve hamile kadınlarda bu durumların tedavisinde faydalı olabilir.

Ne yazık ki, bu ilacı bu kadar savunmasız bir nüfusu tedavi etmek için kullanmanın yararları ve riskleri hakkında çok fazla tartışma var. Bir Danimarka çalışması, bu ilacın kendiliğinden kürtaj riskini artırabileceğini buldu, ancak başka bir çok merkezli çalışma, malformasyonların yüzdesinin popülasyonlarında beklenenden farklı olduğunu buldu.

British Medical Journal’da yayınlanan yakın tarihli bir çalışmanın yazarları, hamilelik sırasında antidepresan kullanan (yani utero maruziyetinde) 18-55 yaş arası annelerin çocuk kusurlarını inceleyen birçok büyük ölçekli çalışmanın eksikliğini ele almaya çalıştılar. 

Bu çalışma, Medicaid Analitik eXtract (MAX) veritabanındaki verilere dayanmaktadır ve 2004-2013 yılları arasında kamu sigortalı ABD hamileliklerine ilişkin verileri kullanmıştır. ABD nüfusunun yaklaşık% 50’si hamilelik masrafları için Medicaid’i kullanmaktadır, bu nedenle bu veritabanı sonuç. Bu çalışmada incelenen farklı komplikasyonlara dayanarak, kohortun büyüklüğü 1.3 milyon ila 4.1 milyon arasında değişmiştir.

Duloksetin kullanan gebe kadınlara kıyasla kontrol gruplarını incelediler . Eşzamanlı tıbbi durumlar, yaş ve diğer maternal ilaç tedavileri gibi olası çelişkiler için ayarlamalar ile yapılan bir dizi ham analiz ve analizden sonra, sonuçları duloksetinin doğum sonrası kanama ve kalp malformasyonu riskini artırdığını düşündürmektedir. Buna karşılık, bu antidepresanı hamilelik sırasında almanın erken doğum, konjenital malformasyonlar veya pre-eklampsi oluşumunu büyük ölçüde etkilemediğini öne sürüyorlar.

Genel olarak, yazarlar hamilelik sırasında duloksetin almanın bazı riskleri olabileceğini bulmuşlardır.. Bu çalışma için sınırlamalar olduğunu belirtmişlerdir. Büyük sağlık hizmeti veritabanlarının bilgileri yanlışlıkla yanlışlıkla yanlış sınıflandırma potansiyeli vardır. Benzer şekilde, veriler mevcut olanlarla sınırlıdır. 

Örneğin, veriler reçetelerini alacak insanlar hakkında bilgi sahibi olabilse de, bu kişinin bunları gerçekten kullandığını garanti etmez. Konjenital majör malformasyonlar gibi farklı kusurları inceledikleri durumlarda, geri ödeme amacıyla kullanılan kodları inceleyerek veritabanlarında tespit ettiler. Son olarak, her zaman sonuçları karıştırabilecek incelenmemiş ek faktörler için potansiyel vardır. Bu sınırlamalara rağmen, bu sınırlamaların bazılarını hesaba katmak için pek çok ilave duyarlılık analizi ve ayarlaması yapılmıştır.

Yazarlar bu çalışmada elde edilen sonuçların akılda tutulması gereken sınırlamalarla ele alınması ve benzer sonuçlara sahip olup olmadıklarını görmek için gelecekteki çalışmaların yapılması gerektiği konusunda uyarmaktadır.

Bu konularla ilgili daha fazla bilgiyi sağlık kategorisinden inceleyebilirsiniz.