Ana sayfa TEKNOLOJİ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nedir ? Ne İşe Yarar ?

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nedir ? Ne İşe Yarar ?

Bu makalede bilgi ve iletişim teknolojileri nedir, kullanım alanları nelerdir, faydaları ve zararları nelerdir, günlük hayatımızdaki önemi ve kullanıldığı alanlar hakkında kısaca bilgi vereceğiz.

1. Bilişim Nedir?

Bilişim için birçok farklı tanım yapılabilir, fakat her biri aynı sonuca çıkacaktır. Bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılmasıyla üretilen ve elde edilen sonuçlara, bilişim denir. Mekanik hesaplamalar ve bilgi işlevini inceleme ve bu inceleme sonunda, bilgiyi elektronik ortama, makineler aracılığı ile düzenli bir biçimde işleme bilimine de denir. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin bir parçasını oluşturur.

Bilişim çok yönlüdür. Bilgisayar kullanıcıları, bilgi toplumu, bilgisayar yazılımları ve donanımlar gibi yönleri olduğundan bahsedilebilir. Bilgi bilimi veya bilgisayar bilimi olarak da tanımlanabilir ve farklı adlandırmalar içerebilir. Bilginin, elektronik ortamlarda ve teknolojik cihazlarda işlenmesini ifade eder. Bilişim alanıyla ilgilenen kişiler ise bilişimci veya bilgisayar bilimci gibi isimlerle anılırlar. 

1.1 BİT sisteminin bileşenleri

BİT, hem internet etkin alanın yanı sıra hem de kablosuz ağlarla çalışan mobil alanı kapsar . Ayrıca, yapay zeka ve robotik gibi en son teknolojiye sahip Bilgi ve İletişim Teknolojileri parçalarının yanı sıra, bugün hala yaygın olarak kullanılan sabit telefon, radyo ve televizyon yayını gibi eski teknolojileri de içermektedir .

BİT bazen BT ile eşanlamlı olarak kullanılır (bilgi teknolojisi için); ancak, BİT genellikle bilgisayar ve dijital teknolojilerle ilgili tüm bileşenlerin BT’den daha geniş ve kapsamlı bir listesini temsil etmek için kullanılır.

BİT bileşenlerinin listesi ayrıntılı ve büyümeye devam ediyor. Bilgisayarlar ve telefonlar gibi bazı bileşenler, on yıllardır kullanılmaktadır. Diğerleri gibi akıllı telefonlar , dijital televizyonlar ve robotlar , daha yeni kayıtlardır.

BİT, genellikle, bileşen listesinden daha fazlasını ifade eder. Ayrıca, tüm bu çeşitli bileşenlerin uygulanmasını da kapsar. BİT’in gerçek potansiyelinin, gücünün ve tehlikesinin bulunabileceği yer burasıdır.

2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nedir?

Açıklama 1: Bilişim teknolojileri, “bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş sistemler”dir.

Açıklama 2: Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel basılı ve yazılı araçlardır.

Açıklama 3: Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler “bilişim teknolojisi” olarak adlandırılmaktadır.

3. Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Geçmişine Kısa Bir Bakış

Dijitalle olan ilişkilerin 1980’lerde başladığı ve hatta geliştiği söylenebilir. Gelişim sağlayan bu dijital sürecin içerisinde metin, görüntü ve ses bilgisayarlar tarafından elektronik ortamlarda ve dijital ortamlarda işlenmesi başlandı.

Bununla birlikte, telekomünikasyon sistemleri de dijital sürecin bir parçası oldu. Bu dijitalleşmeyle birlikte, bilgi teknolojileri ile verilerin ve bilginin iletimi olanaklı hale gelmiş oldu. Bilişim ve iletişim teknolojileri kavramı, bilişim teknolojileri ve iletişim teknolojilerinin birbiriyle iç içe olduğunu ifade eder. 

4. Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Oluşumunda Yer Alan Alanlar

Ürün ve imalat teknolojileri bulunur. Ürün ve imalat teknolojilerinin içerisinde; dijital aygıtların geliştirilmesi ve üretimi söz konusudur. Aynı zamanda, araç-gereç geliştirme ve üretim gibi faaliyetler de bulunur. Dijital malzemelerin geliştirilmesi ve üretilmesi de yine bu kapsamda değerlendirilebilir.

Toplumsal, ekonomik ve elbette teknolojik gelişmeyle birlikte, içinde bulunduğumuz “bilişim çağı”, yeni alanları da beraberinde getirmiştir. Bilişim sektöründe destek veren firmalar ve özellikle hizmet alanında öne çıkan şirketler; dijital danışmanlık hizmetleri, yazılım hizmetleri, mühendislik hizmetleri, iş zekası çözümleri, web çözümleri ve veri analizi/raporlama gibi genişleyen alanları da bilişim ve iletişim teknolojileri içerisine dahil etmekte ve bu alanı genişletmeye devam etmektedir.

5. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Hayatımızdaki Önemi

Bilişim teknolojilerinin hayatımızdaki önemine değinmek istediğimizde şu gerçeği görürüz ki: bilişim teknolojisi ile gerçekleştirilen bir değişim, ülkeler için devrim niteliği taşımaktadır. Bir ülkenin bilişim teknolojisi gelişmiş ise o ülke birinci sınıf olabileceği gibi, bilişim teknolojileri gelişmemiş bir ülke de üçüncü sınıf ülkeler kategorisine girebilmektedir. Aynı şekilde teknolojiyi üreten ve kullanan ülkeler, gücü elind

Teknoloji, kas gücünün tamamen, beyin gücünün de kısmen yerini tutmaya başlamış, diğer üretim faktörlerini önemli ölçüde değişime uğratan bir konuma gelmiştir. Bundan dolayı teknolojinin savunma sanayiinden, tıp bilimine, haberleşmeden ulaşıma, bilimden üretime, eğitimden ticarete kadar her alandaki önemi de giderek artmaktadır.

Bilişim Teknolojileri, gün geçtikçe hayatımızın her alanında yerini alıyor. Eğitim ortamında, iş yerlerinde, otomasyonda, sağlık kurumlarında, devlet dairelerinde, bilim merkezlerinde, ofislerde… Mikro elektronik teknolojisi ile tüketici elektroniğine örnek onlarca ev aleti ile evlerimizde…

İhtiyacınız olan tüm bilgileri bilgisayarınızdan anında bulunmakta, cep telefonuyla görüşmeler nerede ve hangi şartlarda olursa olsun rahatlıkla yapılmaktadır. Artık günlerce aylarca postacı yolu gözlemeye gerek yok. E-posta ve sosyal ağ kullanarak anında haberleşilmekte ve bilişim teknolojilerinin hayatımıza getirdiği kolaylıklardan vazgeçmek neredeyse imkânsız bir hal almaktadır

Fakat bu teknolojilerin hayatımızda olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de bulunmakta. Herkesçe bilinen bir gerçek sudur ki çağ ilerlediği sürece teknolojinin yaşamımızdaki yeri büyüyor ve teknoloji bizle daha fazla birlikte oluyor. Bu da hem bizim hayatımızı kolaylaştırıyor, hem de bizi de bu teknolojik aletlerle birlikte pratik zekâya sahip birer birey yapıyor. Yalnız unutmamak gerekir ki teknoloji bir araçtır. Kendi başına bir mantığı yoktur, onu kullanan kişilerin amaçlarına hizmet eder. Bir buldozerle maden de aranabilir, bir ev de yıkılabilir.

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin temel amacı; bu teknolojilerin kullanımını olumlu yönde geliştirmektir.

6. Bilişim Teknolojilerinin Kullanıldığı Alanlar

Bankacılıkta, Bilimde, Eğitimde, Haberleşmede, İletişimde, Mühendislikte, Savunma sanayiinde, Tıp biliminde, Ticarette, ulaşımda, Üretimde,

7. Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmenin, üretime sağladığı avantajlar nelerdir?

 • Her türlü bilgi akışını hızlandırıp kolaylaştırır,
 • Zaman kullanımında avantajlar sağlar,
 • Üretimde etkinlik ve verimliliği arttırır.

8. Bilişim teknolojilerinin yazılı iletişime sağladığı büyük kolaylıklar nelerdir?

 • Maliyetleri azaltır ve verimliliği artırırlar.
 • Tekrarı azaltır, veri girişini kolaylaştırır ve zaman tüketimini azaltırlar.
 • Kâğıt kullanımının gerektirdiği fiziksel alan kullanımını daraltırlar.
 • Doküman yönetiminde etkinlik sağlarlar.
 • Ofislerde görülen işlerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltırlar.

9. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde yarar ve amaçları

Bilgi teknolojisi öğrenme ortamına temel teşkil etmektedir ve,

 • Toplumdaki bireylerin yaşam boyu sürekli eğitim görmelerine,
 • Bilgi dağarcıklarını ve ufuklarını genişletebilmelerinde,
 • Mesleklerine yönelik yeni beceriler kazanmalarında,
 • Uzak kırsal yörelere de eğitim olanaklarının götürülmesinde Bilgi iletişim teknolojilerinin katkıları göz ardı edilmeyecek kadar büyüktür. Bu yararlardan bazıları şunlardır:
 • Toplum, okul, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki işbirliğini, bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak geliştirmek.
 • Öğrenme ortamlarını, eğitimsel yazılımlar, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitsel oyunlarla desteklemek; böylece eğitimin kalitesini arttırmak.
 • Bilgi teknolojisi araçlarını her kademedeki öğrenme ortamlarına entegre etmek.
 • Her öğrenciye eğitim hayatı boyunca her türlü gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarına ulaşma imkânı sağlamak.
 • Doğru zamanda ve doğru yerde, doğru bilgi teknolojisi aracı kullanım yeteneğini bütün öğrencilere kazandırmak.
 • Bilgi teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilere kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanabileceklerini öğretmek.
 • Öğrenciyi pasif öğrenme ortamlarından kurtararak kendi kendine aktif bir şekilde öğrenme yeteneği kazanmasını sağlamak.
 • Öğrencilerin, interneti, çizim programlarını, kelime işlemcileri, elektronik tablolama ve sunum yazılımları gibi araçlar kullanmalarını sağlamak.
 • Bilgisayarı öğretmenlerin, ders planlarını hazırlama, derslerini uygulama, ölçme-değerlendirme araçlarını geliştirme, not verme, eğitsel materyallerini hazırlama ve kendilerini geliştirme amaçlı olarak kullanmalarını sağlamak.
 • Okul yöntemlerinin veri tabanları, kelime işlemci, sunum yazılımları vb. bilgi teknolojilerini kullanarak idari işlerin kolaylaştırılmasını ve daha etkin hale getirilmesini sağlamak.
 • İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin işlevlerinin bilgi teknolojisi desteğiyle yürütülmesi için bir yönetim bilgi sistemi kurmak gibi amaçlar doğrultusunda kullanmak.

10. İşletmelerde BİT’nin önemi

İşletmeler için, BIT’deki gelişmeler bir miktar maliyet tasarrufu, fırsat ve kolaylık getirmiştir. Bunlar yüksek otomasyonlu arasında değişir işletmelerin süreçlerine karşı kesim maliyetlerini sahip büyük veri örgütleri büyük hazinesi dönüyor devrime verilerinin böyle internetten alışveriş gibi BİT ile gerçekleştirilen işlemlere yeni ürünler ve hizmetler götürmek anlayışlar içine BİT tarafından üretilen, teletıp ve Müşterilere alışveriş yapma, iletişim kurma ve etkileşime girme konusunda daha fazla seçenek sunan sosyal medya .

Ancak BİT aynı zamanda bir bütün olarak topluma olduğu gibi kurumlara ve bireylere de sorunlar ve zorluklar yarattı. Verilerin dijitalleştirilmesi , yüksek hızlı internetin yaygınlaşması ve büyüyen küresel ağın birlikte kullanılması, kötü aktörlerin elektronik olarak etkinleştirilen programları ele geçirebileceği veya yasadışı olarak para, fikri mülkiyet çalmak için sistemlere erişebileceği yeni suç düzeylerine yol açmıştır. veya özel bilgiler veya kritik altyapıyı kontrol eden sistemleri bozmak için . 

BİT otomasyona da getirdive becerilerini yeni pozisyonlara aktaramayan çalışanları yerinden eden robotlar. Ve BİT, gittikçe daha fazla sayıda insanın diğerleriyle olan etkileşimlerini sınırlandırmasına izin vererek, bazılarının korktuğunu, insanı yapanın bir kısmını kaybedebilecek bir popülasyon olduğunu yarattı.